TFSRS-PD

来源:
最后修订:
2017-05-24 11:49:00
TFSRS-PD

摘要:型号: 尺寸(A*B*C)(cm) 重量(kg) 装箱量(20FCL)(doz)TFSRS-PD A:64 B:27 C:130 1 3 400塑料铲,纤维柄带塑D把手
型号:TFSRS-PD

尺寸(A*B*C)(cm)A:64 B:27 C:130    

重量(kg)1.3 

装箱量(20FCL)(doz)400

塑料铲,纤维柄带塑D把手

Copyright © 2017 唐山腾飞五金工具制造有限公司 版权所有 All Rights Reserv