S520-4T

来源:
最后修订:
2017-05-09 16:44:57

摘要: 型号: 尺寸(A*B*C)(cm) 重量(kg) 装箱量(20FCL)(doz)S520-4TA:27 5 B:38 5 C:1372 1380 带钢,一级硬杂木或水曲柳腰型柄带T把手,锹头黑色喷涂


型号:S520-4T             
尺寸(A*B*C)(cm):A:27.5 B:38.5 C:137               
重量(kg):2.1            
装箱量(20FCL)(doz):380

带钢,一级硬杂木或水曲柳腰型柄带T把手,锹头黑色喷涂

Copyright © 2017 唐山腾飞五金工具制造有限公司 版权所有 All Rights Reserv